BINDELEDET

Bindeleddet er navnet på Nordtoftes program for efterværn. De unge bor i en selvstændig bolig uden for Nordtofte, mens Nordtofte danner baggrund for ‘åbent hus’ og andre aktiviteter. Der vil være tilknyttet en kontaktperson, som har kendskab til den unge gennem opholdet på Nordtofte.

Samtidig tilbyder vi unge, der ikke har været anbragt på Nordtofte, at hjælpe og guide dem i en selvstændighedsproces, så de også kan komme ind under Bindeleddet.

UDSLUSNING

En selvstændig to-værelses lejlighed danner rammen om udslusningen på Nordtofte. Her er der betydeligt større råderum og dermed en større grad af selvstændighed. Der er mulighed for decideret botræning og rum for selvansvarlighed, dog uden at kappe det fysiske bånd til Nordtofte.