PÆDAGOGIK

Først og fremmest satser vi på et opholdsted som giver de samme trygge rammer, som et velfungerende hjem vil gøre.

Vi skaber et miljø hvor der fokuseres på kompetencer og muligheder frem for problemer og begrænsninger. De unge bliver støttet i at få sejre i livet og i at fastholde det vundne terræn. Omsorg, gensidig tillid og ansvarlighed er nøgleord i processen.

Vores personale er gode til at lytte, give positiv respons og ikke mindst til at være ”tilstede”, som er nødvendig for at kunne skabe en tæt og troværdig relation.

Noget centralt i vores arbejde er at skabe en sund og tæt familiekontakt. Vi tror det kan være vanskeligt for den unge, at finde roen hvis kontakten til hjemmet ikke er nogenlunde intakt.

 

 

METODE

Vi tør arbejde tæt på de unge og bruge os selv personligt, mens vi bevarer vores professionelle tilgang.

For at tilgodese den unges behov og imødekomme de opstillede udviklingsmål, anvender vi forskellige metoder, som er individuelt tilrettelagt. Vi arbejder ud fra et Narrativt og Kognitivt perspektiv, med en anerkendende, ressourceorienteret, og relations pædagogisk tilgang.

Ved indskrivningen opstilles der mål, gældende for de første 3 måneder. I denne forbindelse, afholdes et netværksmøde, hvor den første periode evalueres. Det er ligeledes ved dette møde, at målene for den kommende periode opstilles. Vi evaluerer målene hvert halve år, ved en statusrapport og et netværksmøde, med mindre andet er aftalt med kommunen.

Som en del af vores ydelse, laver vi en udredning, i de første 3 måneder. Her kortlægges den unges funktionsniveau, igennem test og observationer. Herigennem opstilles udviklingsmål/ vedligeholdelsesmål og de individuelle metoder defineres. Denne tilgang gør det muligt, at måle den unges progression, på de opstillede udviklingsområder. Det sikrer ligeledes en systematisk tilgang, hvor metodernes anvendelighed, løbende overvejes.

Vi tester bl.a. inden for:

  • Angst
  • Depression
  • Vrede
  • Misbrug
  • Sanseforstyrrelser – sanseprofil
  • Sociale færdigheder
  • ADL
  • Netværksanalyse
  • Stressniveau – vha. stressprofil
  • Kortlægning af ressourcer

 

 

FAGLIGHED

Vi er en fagligt bredt sammensat gruppe, som kan tilgodese mange af de unges behov. Af ansatte har vi en eksamineret kognitiv psykoterapeut, som varetager de individuelle samtaleforløb. Derudover har vi en specialist, inden for kost og træning, som kan skræddersy kost og træningsprogrammer. Vi har en mekaniker, som laver praktiske projekter med de unge på vores værksted. Herudover har vi pædagogisk personale og en massør ansat.