[ps2id id=’bindeledet’ target=”/]

BINDELEDET

Bindeleddet er navnet på Nordtoftes program for efterværn og er for unge mellem 18-23 år.

Bindeleddet:

Lovgivning: Servicelovens § 85

Antal pladser: 4

Takst:

Niveau 1: 24.251 kr. pr. måned

Niveau 2: 15.347 kr. pr. måned

 

Målgruppe:

Unge som vurderes at kunne klare sig i selvstændig bolig, med støtte i eget hjem.

Unge som er selvstændige, i forhold til almindelig dagligdags læring, men skal have øvet enkelte rutiner eller blive kompetent omkring opgaver i hjemmet.

Unge som skal træne, at kunne anvende det omkringliggende samfund og dets muligheder/tilbud.

Det vil typisk være målgruppen, som allerede har været indskrevet, under Nordtoftes regi.

Vi tager ligeledes unge, som ligger inden for Nordtoftes målgruppe, dvs. unge med tilknytnings vanskeligheder, omsorgssvigt, udviklingsforstyrrelser, som ligeledes kan have kormorbide diagnoser.

Det er målgruppen, som har brug for en mindre indgribende indsats, med lettere støtte og vejledning i hverdagen.

Indhold:

 • En socialpædagogisk udredning (hvis den ikke er lavet)
 • En særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte
 • Medarbejder som står telefonisk til rådighed, 24 timer i døgnet.
 • En kontaktperson
 • Individuelle samtaler, omkring temaer fra handleplanen
 • Støtte til at bibeholde/ udvide netværk
 • Støtte til at afdække fritidsaktiviteter
 • Støtte til at afdække og anvende muligheder i behandlingssystemet, som ligger under det offentlige regi.
 • Støtte til fastholdelse af beskæftigelse
 • Coaching og vejledning i forhold til daglige udfordringer
 • Afdække og afprøve kompensationsmuligheder
 • Træning af enkelte ADL færdigheder, herunder særligt fokus på økonomistyring og husførelse
 • Fokus på den psykiske balance og nedsættelse af stressorer, således at den unge kan vedligeholde eller udvikle på udviklingsmål.
 • Den unge får betalt telefoni, transport, pædagogiske aktiviteter og ferier.

 

Egenbetaling:

 • Den unge skal selv afholde udgiften i det daglige, herunder husleje, el, vand, varme, internet, tv, tøj, lommepenge og kost. Er dette ikke muligt for den unge, er det kommunens ansvar, at afholde udgiften.

 

Personale:

 • Alle vores medarbejder, har en lang erfaring, i forhold til arbejdet med målgruppen.
 • Kontaktpersonen har en socialfaglig baggrund, som enten pædagog, lærer, socialrådgiver eller sygeplejerske.
 • Medarbejderne deltager løbende i efteruddannelse, inden for den kognitive metode og den narrative tilgang.
 • Vi modtager supervision fra kognitivt center, ”Wattar gruppen”, hvor vi har mulighed for at drøfte aktuelle temaer.
 • Flere har en efteruddannelse inden for det narrative og kognitive område, som enten terapeut, coache eller specialiseret mentor.
 • Vi har en stabil personalegruppe, hvor størstedelen har været med fra stedets begyndelse.

 

Fysiske ramme:

 • Den unge har som udgangspunkt, et selvstændigt lejemål, som er uafhængigt af Nordtofte.

I særlige tilfælde, kan der være tale om, at Nordtofte stiller et lejemål til rådighed, hvis noget særligt taler herfor. Udgiften til og omkring lejemålet, vil i dette tilfælde, fortsat være en udgift, som ligger uden for Nordtoftes opholdsbetaling.

 • Lejemålet skal ligge inden for en times kørsel, af enten Nordtofte eller københavnsområdet.

 

Nordtoftes mål med indsatsen:

 • At den unge bliver selvstændig
 • At der igennem hele udslusningsprocessen, arbejdes med fokus på det omkring liggende miljø/ samfund og hvordan den unge kan anvende disse ressourcer/ muligheder, efter endt forløb.
 • At behovet for støtte er ikke eksisterende eller begrænset, efter endt forløb på Nordtofte
 • At det igennem forløbet, har været gennemskueligt for den unge, hvordan der er arbejdet med deres mål og effekten heraf
 • At den unge kan formå at anvende sine strukturer og nye færdigheder selvstændigt
 • At den unge er i beskæftigelse
 • At den unge har adgang til sociale relationer eller netværker, hvor de kan udvikle nye relationer.
 • At der er udfærdiget en kriseplan og køreplan, således at den unge kan yde selvhjælp, i tilfælde af opstået problemer, efter endt indsats.

 

Opfølgning og dokumentation:

Efter de første 3 måneder, afleveres der en rapport, hvor der ligeledes inviteres til netværksmøde.

Herefter udarbejdes statusattest hver 3 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender BOSTED, til at dokumentere vores daglige arbejde og for at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål.

Den unge er med til at udfærdige statusattesten, ved at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.

[ps2id id=’udslusning’ target=”/]

UDSLUSNING

Udslusningen

Lovgivning: Servicelovens § 66, stk. 1. nr. 5

Antal pladser: 2

Takst: 37.450 kr. pr. måned.

 

Målgruppe:

Unge fra 18 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen har typisk været i et forløb på Nordtofte, men kan ligeledes komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk, hvor den unge mangler at træne nogle færdigheder.

 

Indhold:

 • En socialpædagogisk udredning (hvis den ikke er lavet)
 • En særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte
 • Medarbejder som står til rådighed 24 timer i døgnet og som er fysisk tilgængelig for den unge
 • En primær og sekundær kontaktperson
 • Individuelle samtaler, omkring temaer fra handleplanen
 • Støtte til at bibeholde/ udvide netværk, uden for Nordtofte
 • Støtte til at afdække fritidsaktiviteter, som kan overføres til efter endt udslusning
 • Støtte til at afdække og anvende muligheder i behandlingssystemet, som ligger under det offentlige regi.
 • Støtte til fastholdelse af beskæftigelse
 • Coaching og vejledning i forhold til udfordringer
 • Afdække og afprøve kompensationsmuligheder, som er tilgængelige uden for Nordtofte
 • Træning af ADL færdigheder, herunder særligt fokus på økonomistyring og husførelse
 • Fokus på den psykiske balance og nedsættelse af stressorer

 

Egenbetaling:

 • Den unge skal selv afholde udgifter, i forbindelse med tøj, lommepenge og kost. Er dette ikke muligt, er det kommunens ansvar, at afholde udgiften.

Personale:

 • Alle vores medarbejder, har en lang erfaring, i forhold til arbejdet med målgruppen.
 • Kontaktpersonen har en socialfaglig baggrund, som enten pædagog, lærer, socialrådgiver eller sygeplejerske.
 • Medarbejderne videreuddannes løbende, inden for den kognitive metode og den narrative tilgang.
 • Vi modtager supervision fra kognitivt center, ”Wattar gruppen”, hvor vi har mulighed for at drøfte aktuelle temaer.
 • Flere har en efteruddannelse inden for det narrative og kognitive område, som enten terapeut, coache eller specialiseret mentor.
 • Vi har en stabil personalegruppe, hvor størstedelen har været med fra stedets begyndelse.

 

Fysiske rammer:

 • Den unge har en selvstændig lejlighed, med køkken/ stue, værelse og badeværelse.
 • Den unge er aktivt deltagende, under hele processen, fra selve indflytning og indtil de overgår til selvstændigt lejemål.
 • Vi forsøger at lave en proces, som ligner den virkelighed, som den unge vil møde, efter endt forløb.

 

Nordtoftes mål med indsatsen:

 • At den unge bliver så selvstændig som mulig
 • At der er fokus på, hvordan den unge kan klare sig i selvstændig bolig eller under den boform, som er defineret i kommunens handleplan.
 • At der igennem hele udslusningsprocessen, arbejdes med fokus på det omkring liggende miljø/ samfund og hvordan den unge kan anvende disse ressourcer/ muligheder, efter endt forløb.
 • At behovet for støtte er ikke eksisterende eller begrænset, efter endt forløb på Nordtofte
 • At det igennem forløbet, har været gennemskueligt for den unge, hvordan der er arbejdet med deres mål og effekten heraf
 • At den unge kan formå at overføre sine strukturer og nye færdigheder, så de er anvendelige efter Nordtofte
 • At den unge er i beskæftigelse
 • At den unge har adgang til sociale relationer eller netværker, hvor de kan udvikle nye relationer.

 

Opfølgning og dokumentation:

Efter de første 3 måneder, afleveres der en rapport, hvor der ligeledes inviteres til netværksmøde.

Herefter udarbejdes statusattest hver 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender BOSTED, til at dokumentere vores daglige arbejde og for at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål.

Den unge er med til at udfærdige statusattesten, ved at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.