[ps2id id=’personalet’ target=”/]

PERSONALET

Vores personalegruppe består af:

Leder: Birgit S Dich – tlf. 28550490 
e-mail birgit@nordtofte.dk  sikker mail: sikkermail@nordtofte.dk

Bo Jensen:

Uddannet skolelærer.

Har arbejdet inden for specialområdet og laver screeninger, af de unges faglige niveau.

Har endvidere taget kurset, til kognitiv mentor.

Har deltaget i diverse kurser, inden for den kognitive metode.

Habib Moutran:

Uddannelse i psykologi inden for Københavns universitet. Har sit eget lydstudie og arbejder aktivt med musik.

Helle Wildt:

Uddannet kok og har taget kurset til kognitiv mentor. Har stor erfaring inden for mindfulness, meditation, yoga og misbrug.

Spoocky S. Lambert

Han har erfaring med at arbejde indenfor Autisme spektrum.

Zerian Mohammad-Amen

Uddannet pædagog

Frederik Holm

Uddannet pædagog

Cemal Ardik – vikar

Bestyrelse:

Kasper A. T. Jespersen Tlf.: 22 15 89 04

Næstformand: Camilla Broager Tlf.: 28 68 00 15

Bestyrelsesmedlem: Heidi Jørgensen Tlf: 20 97 52 99

Bestyrelsesmedlem: Ole Bo Hansen Tlf: 40 95 00 99

Medarbejdervalgt medlem: Frederik Oredsson Tlf.: 53 63 30 72

VISITATION

Personalet læser indkomne materialer, som beskriver den unge forud for anbringelsen. Hvis vi ønsker at indgå et samarbejde, omkring den pågældende unge, beder vi om et møde med de involverede, som kender den unge forud for anbringelsen, for at belyse eventuelle uafklarede problemstillinger og få et mere nuanceret billede af den unge. Vi vil derefter kunne komme med en kvalificeret tilbage melding på, om vi kan påtage os opgaven.

[ps2id id=’skoletilbud’ target=”/]

SKOLETILBUD

Nordtofte arbejder sammen med en vifte af skoler, for at tilgodese den enkelte unges behov.  Vi har et tæt samarbejde med skolen, og hvor der er behov for det, kan dette samarbejde sidestilles, med intern skolesamarbejde.

Vi gør meget ud af at støtte op om lektielæsning, og ser det som et vigtigt pædagogisk arbejde.

Udover at vi ser på den enkelte unges behov for skoletilbud, ser vi også at det ofte kan være befordrende, at de unge ikke går i skole, med dem de bor sammen med. Det er godt med en “pause” fra medbeboere, og samtidig udviklende at kunne begå sig i andre sociale rum.

Når de unge afslutter skolen, hjælper vi dem med at vælge uddannelse og finde praktikforløb eller læreplads. Vi har medarbejdere som er lokalkendt, og som er i kontakt med specifikke muligheder for praktikforløb og lærerpladser i nærområdet.

[ps2id id=’pris’ target=”/]

PRIS

Opholdsstedspris 1/1-2020          77.696 kr./md

Udslusningpris 1/1-2020             38.848 kr./md

Efterværnspris 1/1-2020:

  • Niveau 1: 24.251 kr. pr. måned
  • Niveau 2: 15.347 kr. pr. måned